Posts tagged ‘kvinnoförakt’

2017/11/27

”De dominerar för att slippa domineras, för att inte bli ett offer för den kvinnliga makt de fruktar.”

Screen Shot 2017-11-27 at 00.03.13

Misshandlande män lever i en tydlig bubbla med en kombination av blind egoism och narcissism, med sig själva som världens centrum. De försvarar sig med att det finns »legitimerade förklaringar« – till deras beteende för att slippa se den djupare meningen.

Deras relationer är regelmässigt präglade av överläge och underläge. Begreppet jämlika förhållanden är främmande för dem. Deras våld triggas när kvinnor ställer krav på dem. De dominerar för att slippa domineras, för att inte bli ett offer för den kvinnliga makt de fruktar.

Jag tänker att det finns en tydlig koppling mellan patriarkala maktstrukturer och psykisk/fysisk kvinnomisshandel. De som t ex bagatelliserar sexuella trakasserier som ”plumpa raggningsförsök” har förmodligen ingen egen erfarenhet eller har själv dessa problem.

Om människor kunde sluta förneka att vi alla drivs till stor del av känslor, så kunde arbetet åtminstone börja. Så länge vi har ett klimat där det anses finare att inte vara ”känslig” som en motsättning till att samtidigt kunna vara självkritisk och logisk kommer vi ingen vart.

 

2016/02/16

En kvinna som inte skyler sin kropp eller sina åsikter

Skyl dig, brukade de säga till mig när jag var 18. Inte så passande att klä sig som jag gjorde, tyckte vissa skitnödiga människor. Det sket jag i, fast inuti blev jag såklart ledsen. Kvinnor som anklagade mig för att försöka förföra deras töntiga manschauvinistiska män, som jag inte ens ägnat en tanke eller blick. Helt paranoida och gränslöst orättvisa anklagelser som det skulle vara helt ok att vräka över mig för att jag var tjej och vågade ha min egen stil och uttrycka mina åsikter.

Jag var 17 år bodde på Sicilien i en maffiafamilj, en kväll hade vi middag och en äldre man (som hade antika skatter från Egypten på sina väggar = NOT impressed) var missnöjd med sin fru. Han försökte frenetiskt få kontakt med mig, jag blev bara irriterad och visade honom ingen uppmärksamhet. När jag kom hem fick jag höra att paret hade skilt sig och att detta alltså då varit mitt fel (fullkomligt bisarrt). Vad hade jag gjort?!? Absolut ingenting. Detta har sedan hänt många gånger på samma tema. En man gör något som är SHITTY, man ger skulden till en kvinna som vågar stå upp för sig själv och som inte skyler sin kropp eller sina åsikter. En sak är säker, jag har aldrig och kommer aldrig följa dessa sjuka regler för de stinker. Jag äger mig själv och min kropp och ingen kan berätta för mig hur jag ska klä mig eller vad jag ska tycka eller bli imponerad över. Senast för ett par dagar sedan sa en idiot till man till mig att jag nog borde undvika att ha en profilbild på de dejtingsajter, där jag fått en massa sexuellt förnedrande kommentarer. Jaha, jag ska ta bort min bild för att andra ska kunna sköta sig?!? Hur tänkte du nu? Skitbra, budskap. Samma man sa även att ALLA är feminister, mest de som aldrig talar om det.

Här är en modig ung tjej från Paktistan som kallar sig #bitchfrompakistan och som protesterar, Instagram. Vi ska aldrig låta oss begränsas av futtiga människor som hotar och trakasserar starka kvinnor. Uppdrag Granskning tog även upp problemet i sitt senaste program. Där man tar upp grova hot mot politiker och journalister som kan liknas vid terroristbrott, eftersom konsekvenserna kan bli så svåra ur ett demokratiskt perspektiv. Talas om straffskärpning. Om regeringen får igenom de förslag som utredaren Gudrun Antemar lade fram förra veckan skulle admin i en Facebookgrupp kunna bli juridiskt ansvarig om han eller hon inte tar bort hotkommentarer inom en rimlig tid. Detta kommer förhoppningsvis sanera från människor som gömmer sin identitet bakom olika förklädnader och förpestar klimatet. Facebook inkluderade. Själv anser att det vore oerhört bra om vi kunde få ett alternativ till Facebook nu, som jag anser har fått alldeles för stor makt för att det ska vara nyttigt ur ett demokratiskt perspektiv. Tack Uppdrag Granskning!

Screenshot 2016-02-16 02.15.16

2014/12/26

Den hotfulla närheten

wpid-IMG_20130512_124252.jpg

Projektion

Projektion innebär att undanhålla sina ”svagheter” för att försöka bevara den självbild man vill ha och ge sken av. Istället för att erkänna sina svagheter, som måste komma fram för att det ska vara möjligt att bygga upp en sund självbild, så döljer man dem och försöker överföra (projicera) dem på någon annan. I texten benäms personen som utsätts för projektionerna för ”hon”. Behöver nog inte säga det, men det kan naturligtvis lika gärna vara ombytta roller! Detta har bara med mitt förflutna att göra och jag vill genom att tala öppet om det visa att det kan hända vem som helst.

Projektion i familjer

Det kan vara så att en hel familj använder sig av projektion där alla förtränger sina äkta känslor. Utåt kan familjen se ut att hålla ihop men egentligen håller de alla varandra på avstånd och en stor tomhet uppstår. Varje familjemedlem ägnar sig åt att skydda sin egen falska självbild och tar ut de skambelagda känslorna på varandra, gärna på den som inte är närvarande för stunden eller på någon som kommer ny in i familjen. Känslorna läggs över på andra för att bli av med den inre frustrationen. Ingen tar ansvar och ”skiten” skyfflas runt istället för att bearbetas.

Går det att förändra?

Människor som ägnar sig åt att ständigt lämpa över sitt dåliga beteende och obearbetade känslor på andra är egocentriska och ointresserade av hur illa de gör den de utsätter. En människa med osund narcissism kan möjligtvis förändras och börja se sig själv och andra som de är men det kräver hårt arbete och inre bearbetning där man verkligen försöker se utanför sig själv. Detta sker tyvärr sällan då egoismen står i vägen. De matar istället sin osunda egoism genom att söka falsk bekräftelse från människor som de vet inte säger sanningen. Om de istället skulle vända sig till någon som faktiskt vågar skrapa på djupet och komma nära det de försöker dölja inom sig kommer projektionen med full kraft. Antingen gör de allt för att trycka ner personen som kommit nära det de vill dölja eller så slänger de igen dörren och går för att inte komma tillbaka. På så sätt kan den falska självbilden hållas uppe.

Hindrar äkta och sunda relationer

De här personerna har alltså inte förmågan att ha äkta och sunda relationer. De börjar bete sig illa och för över sina egna tillkortakommanden så fort de kommit över första fasen i relationen och det är dags att gå vidare för att fördjupa känslorna. En person med starka försvar vänder tvärt i detta läge från att ha uppvisat fantastiska sidor under förälskelsefasen kommer han nu visa kalla, kontrollerande och svekfulla sidor – sidor som han inte vill kännas vid utan helt utan skam kommer säga att du använder dig av.

Förvirrande och plågsam kommunikation

De som har haft en relation med någon som ägnar sig åt projektion kommer märka att kommunikationen ändras drastiskt då personens självbild ”hotas” vilket den automatiskt gör när det är dags att fördjupa relationen. Den hastiga växlingen kommer antagligen att göra mottagaren väldigt förvirrad, rädd och ledsen. Som drabbad av projektion är det lätt att tappa fotfästet. Beteendet är svårt för en normalt empatisk människa att greppa, så man hamnar i chock. Det kan inte vara sant, han som är så himla snäll och kärleksfull kan inte ha gjort så eller menat så.  Det är omöjligt att förstå vart den andre är på väg, vad det är han vill för det finns inget konstruktivt i det han säger och gör. Då är det lätt att den som utsätts gör misstag som att säga något fel eller kanske inte våga säga något alls, blir rädd och försöka gå sin väg eller kanske försöker böna och be efter kärlek och bekräftelse. De människor som ägnar sig åt projektion tar snabbt fasta på dessa ”misstag” och riktar blixtsnabbt in sig på dessa så att den som utsätts blir ännu mer förvirrad. ”Du sa fel och jag ska lära dig och påminna dig varje gång du gör fel! Du är kritisk, du provocerar alltid, du är psykiskt sjuk, du är så svartsjuk, du misstänkliggör mig, du älskar mig inte, varför är du så svag och rädd, du ljuger och ingen kan ha ett  fungerande harmoniskt förhållande med dig…

Genom att lägga skuld på sin partner för sin egen oförmåga till sund kommunikation slipper den som utsätter andra ifrån sitt eget ansvar och får en känsla av rättfärdighet. Det spelar ingen roll för den här personen att känslan av rättfärdighet inte är äkta och har kommit till på ett sätt som skadar mottagaren. Detta beteende är ett mycket respektlöst och kränkande och används skamlöst för egen vinnings skull. Ett perfekt sätt för en skamlös att bli av med sina egna oönskade känslor och få makt över den andra.

Närheten hotar den falska självbilden

I sunda relationer är inte omtanken om den andre lika stark i början av relationen då man inte har kommit lika långt i sina känslor som när man har känner att man vill fördjupa relationen. När det är dags att fördjupa relationen är omtanken mycket djupare. Med en person som styrs av en osund egoism och projektioner är det tvärtom – Ju närmare du kommer en sådan person ju mer illa kommer du att behandlas. Den här personen kommer alltså att ge den person som han känner mest intresse för och som han blir mest förälskad i den sämsta behandlingen. Det beror på att det är just närheten som hotar hans falska självbild. Han kommer då inte visa någon omtanke alls för kvinnan eftersom hans ego kommer att blockera sådana känslor. Detta leder till att ju mindre den här personen känner i en relation ju ofarligare blir han eftersom han inte känner sig hotad då han har kontroll över sina känslor. Det är först när han blir förälskad på riktigt som han känner att han tappar kontrollen och så snurrar den destruktiva karusellen igång med full kraft.

Den ”bästa” mottagaren för hans eget tillkortakommande är en varm och känslomässigt öppen person, lojal, ansvarsfull, omhändertagande och som lätt känner dåligt samvete. Alla dessa egenskaper som han uppskattade i början vänder han hastigt till negativa egenskaper den dagen han känner sig hotad att bli avslöjad vem han egentligen är bakom masken. Maktbalansen störs och den kvinna som han har förälskat sig har inte de egenskaper som krävs för att möta honom på den nivå han befinner sig. Kvinna blir insnärjd i hans projektioner om hon inte lämnar honom och han kommer snabbt behandla henne allt sämre.

Härska och söndra

Minsta lilla önskan från kvinnan, i fördjupningsfasen, känns som ett orimligt krav. För att slippa känna detta krav kommer han göra klart för henne i ord och handling att hon inte har rätt att ställa krav på honom, han kommer att förminska henne medan han blåser upp sig själv. Till sist har hon ingen rätt att ställa några krav alls medan han kan ställa vilka krav och göra upp vilka regler som helst. Allt blir på hans villkor, vilket känns mycket förvirrande eftersom förälskefasen innebar att man blev hyllad som en drottning och i princip fick allt man behövde i form av kärlek och bekräftelse.

Han härskar och söndrar den kvinna som han säger sig älska för att hon pockar på hans dåliga samvete. Detta dåliga samvete är inget han kan hantera och det alstrar en inre spänning han inte vill kännas vid. Han blir aggressiv och anklagar henne för att hon får honom att må dåligt, att skulden är hennes då hon överför negativ energi. Han kan då häva ur sig att ”jag ångrar ingenting – jag hade min fulla rätt att göra detta – du ska skita i vad jag gör – jag känner mig jagad av dig – du kväver mig…”

Ett exempel på projicering

Om en man som ägnar sig åt projicering är otrogen mot kvinnan han är tillsammans med så vet han självklart att han sviker, ljuger och gör illa. Men för att på alla sätt få bort bilden av sig själv som en ”dålig man” talar han ofta starkt negativt om andra män/kvinnor som är otrogna. När inte detta räcker för att hålla uppe den bild han vill ha om sig själv så vänder han sig till kvinnan han bedrar och förvandlar henne till den som gör fel, som är oduglig, som är elak och som inte går att lita på. På så sätt rättfärdigas alla hans  sina egna lögner inför sig själv.

 Vägen ut ur projicering

Det är viktigt att behålla sin klarsyn och inte försöka närma dig och förstå någon som försöker projicera, härska och söndra. Om du befinner dig tillsammans med någon som använder sig av dessa destruktiva mönster är det mest triggande du kan göra för den här personen att försöka komma mer nära, vädja till medkänsla och rättvisa.

Försök inte att haka fast i projektionen, förklara dig inte, försvara dig inte utan försök behålla huvudet och hjärtat kallt för att sedan lämna relationen. Det är lättare sagt än gjort om du redan har engagerat dig och blivit förälskad i personen. Men det finns tyvärr inga andra råd än att lämna för att undvika hans vrede och söndring av din självkänsla. Du kommer inte ha en chans när han känner sig hotad och kör över dig. Han vet detta men tyvärr är han mer kall och egoistisk än vad du kan föreställa dig. Du är för honom som en vit filmduk vilken han projicerar alla sina egna negativa sidor på. Du är hans projektionsskärm.

Viktiga råd för att undvika att fastna i någons projektionsskärm

Om du är en person som lätt känner skuld och rannsakar dig själv så måste du vara extra försiktig och lära dig av de varningssignaler en person som projicerar använder sig av. Att du är välvillig, snäll och ger av dig själv är något en sund person uppskattar. Men en person som är osunt egoistisk och använder sig av försvar kommer bara utnyttja att du är snäll, att du försöker lösa problemen, att du försöker anpassa dig och göra dig medgörlig. Dina egenskaper, hur bra de än är, kommer alltså varken uppskattas eller förändra hans beteende.

Du måste släppa taget och ge upp hoppet om att DU kan förändra honom. Försök istället bli medveten om dessa mönster och beteenden som finns, då kan du lättare upptäcka i tid.

Håll dig undan människor som inte behandlar dig väl. Ta känslomässigt avstånd, ge inte av dig själv och bli inte personlig. Det finns ingen anledning att vara tillmötesgående mot någon som inte är snäll mot dig. Goda relationer är det viktigaste som finns så unna dig sådana istället.

Mer info här.

2012/06/03

Varför vissa kvinnor väljer att kalla andra kvinnor för horor

Kan man se på en människa utanpå vilka värderingar hon har? Kan man döma ut en människa utan att ha ha tagit sig tid att prata och försöka förstå henne? Högutbildade kvinnor som uttalar sig nedlåtande om andra kvinnors självuttryck, sätt att klä sig, hävda sina åsikter eller sexualitet, gör det för att de känner sig hotade och det omöjliggör i förlängningen kvinnans frigörelse. Att som kvinna kalla en annan kvinna för ”hora” bara på grundval av hur hon ser ut handlar bara om kvinnoförakt, inskränkthet, dumhet och rädsla. Om alla kvinnor skulle uppmuntra oliktänkande och mångfald skulle vi vara mycket starkare idag. Alla människor har ett lika värde oavsett klädstil, hudfärg, sexualitet eller åsikter. Fördomar som dessa hotar den kvinnliga frigörelsen och cementerar dumhet väl dolt bakom fina titlar.

 

When I’m good, I’m very good. But when I’m bad I’m even better. – Mae West

 

Bild

%d bloggare gillar detta: